Tayvan Dijital Oyun Derecelendirme Komitesi’nin internet sitesinde yer alan verilere göre Konami, y?llar önce piyasaya sürülen Metal Gear Solid ve Metal Gear Solid 2’nin yenilenen PC sürümleri üzerinde çal???yor. Konami, bu çal??mayla ilgili bir aç?klamada yapmad? ancak görünü?e göre oyunlar, günümüz teknolojileriyle uyumlu hale gelecek.

Samsung’un ücretsiz canl? TV uygulamas? Samsung TV Plus, bugün itibar?yla Galaxy S10, Galaxy S20, Galaxy Note10 ve Galaxy Note20 için yay?nland?. Servis ne yaz?k ki Türkiye’de kullan?lam?yor.

Microsoft, kurumsal mü?terilerine sundu?u “Stream” isimli video payla??m uygulamas?n? yeniledi. Microsoft taraf?ndan yap?lan aç?klamalara göre yenilenen Stream, kullan?c?lara hem daha i?levsel hem de daha kaliteli bir deneyim sunuyor. Üstelik kullan?c?lar art?k iOS ve Android üzerinden de videolar çekip, payla?abilecekler.

Microsoft, Outlook hizmetini güncelledi. Mobil cihazlar ve Windows sürüm için yap?lan güncelleme, kullan?c?lara önemli yenilikler sunuyor. Üstelik Microsoft, Outlook üzerinde çal??t??? yeni özellikleri de kamuoyuna duyurdu.

Bir TV program?nda Er?an Kuneri dizisi ile ilgili aç?klamalarda bulunan Cem Y?lmaz, dizinin çal??malar?na 6 ay içinde ba?layaca??n? duyurdu. Dijital bir platformda yay?nlanacak olan dizi, 8 bölümden olu?acak.

Huawei’nin en yeni ak?ll? saat modelleri olan Watch GT 2 Pro ve Watch Fit, Türkiye’de sat??a sunuldu. Her iki ak?ll? saat de kullan?c?lara uzun bir kullan?m süresi ve iyi bir ak?ll? saat deneyimi vadediyor.

Amazon üzerinden ön sipari?e aç?lan Xbox Series X’ler garip bir kar???kl??a neden oldu. Oyuncular, Xbox Series X’i sat?n almaya çal???rken Xbox One X sat?n alm?? gibi görünüyorlar. Çünkü Amazon listelemelerinde Amazon One X’e gönderilen ilgi, 1 saat içinde yüzde 747 yükselmi? durumda.

Tesla CEO’su Elon Musk, dün gece gerçekle?tirilen Tesla Battery Day etkinli?inde, Model S ailesinin en performansl? versiyonu olan Model S Plaid’i tan?tt?. Araç, 1.100 beygirlik gücüyle muhte?em bir performans vadediyor.

Tesla, Battery Day etkinli?i kapsam?nda ‘tabless’ isimli yeni pillerini duyurdu. Elektrik motorlu araçlarda önemli avantajlar sa?layacak bu piller, enerji kapasitesini 6 kat?na ç?kar?rken maliyeti kilowatt saat ba??na yüzde 14 dü?ürüyor. Bu da Tesla araçlar?n araçlar?n ucuzlayabilece?i anlam?na geliyor.

?lk filmlerin yakalad??? ba?ar? ard?ndan basma para makinesine dönü?türülen bir film serisi H?zl? ve Öfkeli. ?lk filmin ard?ndan 20 sene sonra 9. film ile yoluna devam ediyor. H?zl? ve Öfkeli 9?un vizyon tarihi, oyuncular? ve film hakk?nda bilinen tüm detaylar? tek bir ba?l?k alt?nda topluyoruz.