Epic Store üzerinden k?sa bir süre için ücretsiz olarak sunulan oyunlar kö?emizde bugün MudRunner var. Sat?? fiyat? 70 TL olan oyunlar, Epic Store üzerinde bir süre boyunca ücretsiz sunuluyor. Oyunu kütüphanenize eklemek için yapman?z gerekenleri anlat?yoruz.

Sony’nin yeni nesil konsolu PS5 için ç?kacak PSVR konsoluna ait iki adet patent ortaya ç?kt?. Bu patentlerden biri, standart PSVR’?n küçük versiyonuyken di?eri daha çok bir güne? gözlü?ünü and?r?yor.

Redmi, 5G’yi daha eri?ilebilir k?lmak ad?na uygun fiyatl? ak?ll? telefonu Redmi Note 9 5G’yi resmi olarak tan?tt?. ?irket ayr?ca POCO M3’ün yeniden markaland?r?lm?? versiyonu olan Redmi Note 9 4G’yi de duyurdu.

M?s?rl? bir mucit, COVID-19 hastalar?yla ilgilenecek bir robot yapt?. “Cira-03” isimli bu robot, hastal?k ?üphesi olanlara COVID-19 testi, kan tahlili ve röntgen çekimi gibi i?lemler uygulayabiliyor. Robotun mucidi, Cira-03 sayesinde koronavirüslü hastalarla temas?n azalt?labilece?ini söylüyor.

Xiaomi taraf?ndan desteklenen Redmi, yeni ak?ll? saati “Watch”u resmen duyurdu. Bir ak?ll? saat için yeterli özelliklere sahip olan Watch, 7 güne varan kullan?m imkan? ve çok uygun fiyat?yla da göz doldurmay? ba?ar?yor. Redmi’nin yeni ak?ll? saati, 1 Aral?k’ta sat??a sunulacak.

Redmi, hem fiyat? hem de özellikleriyle seviyesinin en iddial? modellerinden biri olmaya aday Redmi Note 9 Pro 5G modelini tan?tt?. Ak?ll? telefon, özellikle 108 MP kameras? ve 120 Hz ekran? ile dikkat çekiyor.

60 ya??nda hayat?n? kaybeden futbol efsanesi Diego Armando Maradona’n?n hayat?ndan yeni bir kesit ortaya ç?kt?. Facebook’taki bir grupta payla??lan olay, Maradona’n?n iki Türk ile nas?l dost oldu?unu gözler önüne seriyor.

Video kay?tlar?n?n boyut anlam?nda büyümesiyle birlikte kullan?c?lar?n ihtiyaçlar? da art?? gösterdi. Videolar?n boyutlar?n? dü?ürmek ya da ba?ka platformlara uyarlamak için Any Video Converter ve benzeri video format de?i?tirme uygulamalar?n?n tercih edilmesi gerekiyor. Bu programlar?n yard?m?yla videolar?n formatlar?n?, boyutlar?n? ve ses dosyalar?n? de?i?tirebilirsiniz.

Microsoft, Windows 7 için güncelleme deste?ini çoktan kesmi? olsa da i?letim sisteminde güvenlik aç?klar? bulunmaya devam ediyor. Bir güvenlik ara?t?rmac?s?, istismar edilebilir yeni bir s?f?r?nc? gün güvenlik aç??? tespit etmi? durumda.

Tutarl? s?z?nt?lar?yla bilinen Jon Prosser’a göre Apple, iPhone 13 modellerinden birinde ?arj giri?ini kald?rmay? planl?yor. Apple, önümüzdeki y?llarda ise tüm iPhone’lardan ?arj giri?lerini kald?racak.