TÜSAD’dan Önemli Açıklama: Kapalı Alanlarda Maskeyi Asla Çıkarmamak Gerekiyor

Türkiye Solunum Ara?t?rmalar? Derne?i Ba?kan? Prof. Dr. Can Öztürk, Türkiye 21 ilde görülen ve eski varyanta göre daha h?zl? yay?l?m gösteren yeni tip COVID-19 varyant?na dair yeni bir aç?klama yapt?. Öztürk, normal maskelerin virüse kar?? etkili olmayaca??n? bu yüzden de iki maske tak?lmas? ve maskelerin kapal? alanlarda asla ç?kar?lmamas? gerekti?ini belirtti.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir