Türk Bilim İnsanı, Yeni Tip COVID-19’u Tespit Edebilen PCR Testi Geliştirdi

Avusturya’da ya?ayan Türk bilim insan? Prof. Dr. Kamil Önder, bütün dünyaya yay?lan yeni tip COVID-19 virüsünü k?sa bir sürede tespit edebilen PCR testi geli?tirdi. Önder, yeni PCR testinin do?ruluk oran?n?n %70 – %80 aras? oldu?unu ve tek bir test de?erinin 6 euro oldu?unu aç?klad?.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir