Microsoft’un ZeniMax’i 7,5 Milyar Dolara Satın Alıp Alamayacağı 5 Mart’ta Belli Olacak

Bethesda Softworks’ün ana ?irketi MaxiZen’i 7,5 milyar dolara sat?n almak isteyen Microsoft, Avrupa Komisyonu’nun kar??s?na ç?kacak. Avrupa Komisyonu, 5 Mart’a kadar anla?man?n incelenece?ini ve antitröst yasalar?na uygun olup olmad???na bak?laca??n? aç?klad?.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir