Mutasyonlu Koronavirüse Karşı Türk Doktorlardan Ciddi Uyarı: Artık Tek Maske Yetmez

Dr. Tu?çe Hürkal ve Prof. Dr. Derya Unutmaz, ?ngiltere’de ortaya ç?kan ve ülkemizde de görülmeye ba?lanan yeni tip COVID-19 varyant? hakk?nda aç?klamalarda bulundu. Yeni varyant?n bula? indeksinin son derece yüksek oldu?unu belirten Türk doktorlar, aç?k havada bile çift maske kullan?lmas? gerekti?ini belirtti.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir