Güçlü Bilgisayarlarla 20 Yılda Yapılacak Hesaplamaların 1 Saate Yapılmasını Sağlayan Yeni Bir Metot Geliştirildi

Bilim insanlar?, en güçlü masaüstü bilgisayarlarda bile 20 y?l sürecek karma??k hesaplamalar? dizüstü bilgisayarda 1 saatte hesaplanmas?n? sa?layacak yeni bir yöntem geli?tirdi. Yeni yöntem varolu?umuzu anlamadan astrofizi?e kadar birçok alanda büyük geli?meler kat edilmesini sa?layabilir.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir