Profesörden Üst Üste Deprem Yaşayan İzmirlilere Tavsiye: Korkutmak İstemem Ama Yazlıklarınıza Gidin

?zmir’de üst üste ya?anan depremlerin ard?ndan Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan endi?e verici bir aç?klama geldi. Enerji bo?almas?n?n devam edece?ini belirten Ercan, insanlar?n yazl?klara gitmesine dair öneride bulundu.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir