2017 Yılından Bu Yana En Çok Değiştirilen İsim ve Soyisimler Açıklandı

?çi?leri Bakanl???, 2017 y?l?ndan bu yana en çok de?i?tirilen ad ve soyadlar? aç?klad?. 4 y?lda toplam 260 binden fazla ki?i soyad?n?, 124 binden fazla ki?i de ad?n? il ve ilçe idare kurullar?nda de?i?tirdi.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir