Cumhurbaşkanı’ndan Yerli Aşı Çalışmalarıyla İlgili Kritik Açıklama: Dünya Genelinde 3. Ülkeyiz

Cumhurba?kan? Erdo?an, kat?lm?? oldu?u TÜB?TAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni’nde yerli a?? çal??malar? hakk?nda yeni aç?klamalarda bulundu. Erdo?an, Tübitak ile birlikte 17 farkl? proje yürütüldü?ünü ve Dünya Sa?l?k Örgütü’ne göre en çok a?? çal??mas? yürüten 3. ülke oldu?umuzu dile getirdi.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir