En Zengin 10 Kişinin Yalnızca Pandemi Dönemindeki Kazancıyla Herkese Yetecek Miktarda Aşı Alınabilir

Yard?m kurulu?u Oxfam, yeni yay?nlad??? bir çal??mada dünyadaki en zengin 10 ki?inin servetinin yaln?zca pandemi döneminde ne kadar artt???n? ve bu parayla neler yap?labilece?ini aç?klad?.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir