Yapay Döllenmeyle Dünyaya Gelen Yavru Aslan Simba’nın Fotoğrafları Paylaşıldı

Singapur Hayvanat Bahçesi’nde yapay döllenme yöntemi ile dünyaya gelen Simba’ya dair yeni foto?raflar payla??ld?. Simba’n?n son derece sa?l?kl? oldu?unu dile getiren yetkililer, annesi ile çok iyi anla?t???n? ve henüz 3 ayl?k olmas?na ra?men etle beslenmeye ba?lad???n? belirtti.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir