Türkiye’de 2020 Yılı Akaryakıt Satın Alma Alışkanlıkları Açıklandı

BenzinLitre, uygulamadan baz ald??? verilere göre 2020 y?l?n?n akaryak?t sat?n alma al??kanl?klar? hakk?nda bir ara?t?rma yürüttü. Yap?lan ara?t?rmaya göre ?oför ve yolcular, en temiz dinlenme tesisi aray???nda olurken, Shell en çok tercih edilen akaryak?t istasyonlar?ndan oldu.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir