Türk Telekom, Şırnak’ın Sürpriz Şekilde Öne Çıktığı 2020 Yılı Data Kullanım Verilerini Açıkladı

Türk Telekom, sabit internet kullan?c?lar?n?n 2020 y?l?ndaki ayl?k data kullan?m miktar?n? aç?klad?. Yap?lan aç?klamalara göre 2020 y?l?nda hem indirme hem de upload konusunda ciddi art??lar ya?and?. ??rnak ise Türkiye’nin en çok internet kullanan ?ehri oldu.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir