TTB, Sağlık Bakanlığı’ndan Aşılama Süreciyle İlgili Bilgi Talebinde Bulundu

Türk Tabipleri Birli?i, Sa?l?k Bakanl???’ndan bilgi talebinde bulundu. Birlik; kaç ki?inin a??land???n?n, a??lanan ki?ilerin ya? ve cinsiyetlerinin, yan etkiler ve ya?anan aksakl?klar?n bilgilerini talep ediyor. Sa?l?k Bakanl???, talebe henüz resmi bir yan?t vermedi.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir