Samsung Exynos 2100 ile Exynos 990’ın Oyun Performansı Karşılaştırıldı (Video)

Bir YouTube kanal?, Exynos 2100’ün Samsung’un iddia etti?i kadar yüksek performans iyile?tirmesi sunup sunmad???n? görmek için Exynos 990 i?lemci ile kar??la?t?rd?. Sonuçlar, bir geli?tirme oldu?unu ortaya koysa da tatmin edici seviyede olup olmad??? tart??maya aç?k.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir