Yeni Bir Araştırmaya Göre, Müzisyenlerin Beyinlerindeki Bağlantılar Müzisyen Olmayanlara Göre Daha Güçlü

Yap?lan yeni bir ara?t?rmaya göre, müzik e?itimine erken ya?ta ba?layanlar?n beyinlerindeki ba?lant?lar, müzik e?itimi olmayanlara göre çok daha güçlü. Ayr?ca müzikal e?itime erken ya?ta ba?layanlar ile geç ya?ta ba?layanlar?n beyinlerinde de farkl?l?klar bulunuyor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir