Milli Eğitim Bakanlığı, Öğrencilere Dağıtılan Tablet Sayısını Açıkladı

Milli E?itim Bakanl???, 21 Eylül 2020 ile 22 Ocak 2021 tarihleri aras?ndaki uzaktan e?itim istatistiklerini aç?klad?. Yap?lan aç?klamalarda, tablet projesi kapsam?nda 445.750 ö?renciye tablet ula?t?r?ld???n? duyuran bakanl?k, EBA’dan ders alan ö?renci say?s?n?n 12 milyon 459 bin 347 oldu?unu aç?klad?.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir