Kıyamet Saati, 1 Yıldır Sona En Yakın Konumda Bulunuyor

K?yamet Saati, son bir y?ld?r tarihinde hiç olmad??? kadar sona yak?n bir konumda bulunuyor ve Atom Bilimcileri Bülteni, insanl???n davran??lar?n? de?i?tirmedikçe bu durumun de?i?me ihtimalinin dü?ük oldu?unu belirtiyor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir