İtalya’da Bir Bölge, “Yanlış Hesaplama” Yüzünden 1 Hafta Karantinaya Alındı

?talya’n?n Lombardiya bölgesi, virüs bula?ma endeksi yüksek ç?kt??? için k?rm?z? bölge ilan edildi ve karantinaya al?nd?. Ancak verilerin yeniden hesaplanmas?yla yanl??l?k yap?ld??? anla??ld? ve bölgenin risk derecesi k?rm?z?dan turuncuya dü?ürülerek karantina uygulamas? kald?r?ld?.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir