Google, Aşının ABD’de Daha Adil Uygulanması İçin Bir Girişim Başlattı

ABD’de ya?ayan herkesin e?it bir ?ekilde a??ya ula?amad???n? belirten Google, 150 milyon dolar de?erinde yeni bir giri?im ba?latt?. ?irket, özellikle siyahilerin ve k?rsal alanda ya?ayan insanlar?n a??ya e?it bir ?ekilde ula?amad???n? belirterek, a?? kliniklerinin yayg?nla?mas?n? sa?layacak bir projeye imza at?yor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir