Facebook, Türkiye’deki Usta ve Zanaatkarlara “Dijitalleşme” Eğitimi Verecek

Facebook, Türkiye’deki zanaatkarlar?n dijital dönü?ümüne katk?da bulunmak için “Zor Zanaat” adl? bir e?itim program? ba?latt???n? duyurdu. Söz konusu program ile Facebook, usta ve zanaatkarlar?n dijital varl?klar?n?n sosyal medya varl?klar?n? olu?turmalar?na yard?m edecek.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir