Elon Musk: Cybertruck’ı Zamanında Yetiştiremeyebiliriz

Tesla CEO’su Elon Musk, 2021 y?l?nda seri üretime girmesi beklenen Cybertruck hakk?nda yeni aç?klamalar yapt?. Sürücüleri hayal k?r?kl???na u?ratmamak için modelin kusursuz bir ?ekilde piyasaya sürülmesini istedi?ini belirten ünlü i? insan?, ?anslar? yaver giderse bu y?l?n sonuna kadar sadece birkaç Cybertruck üretebileceklerini, 2022 y?l?nda da seri üretime ba?layacaklar?n? aç?klad?.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir