Sadece Özel Davetiye ile Girebileceğiniz Sıra Dışı Sosyal Medya Uygulaması ‘Clubhouse’ Nedir, Nasıl Kullanılır?

E?er alternatif ve kaliteli bir sosyal medya mecras? ar?yorsan?z, son haftalarda ?Clubhouse? ad?n? duymu? olabilirsiniz. Özel sohbet odalar?nda sesle ileti?im kurabilece?iniz, davetiye usulü ile çal??an Clubhouse nedir, nas?l kullan?l?r, di?erlerinden ne fark? var, sizler için yan?tlad?k.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir