Ay’da Oluşan Suda Dünya’nın da Etkisi Olduğu Keşfedildi

Bilim insanlar?, kapsaml? bir ara?t?rmayla birlikte Ay’da biriken suyun kayna??n? tespit etti. Ay’da suyun olu?mas?n?n sebebi, bilim camias?nda Güne? rüzgarlar?n?n iletti?i iyonlar olarak görülüyordu ancak yap?lan son ara?t?rma, sadece Güne? rüzgarlar?n?n de?il Dünya rüzgarlar?n?n da ayn? etkiyi yaratt???n? ortaya ç?kard?.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir