5G’nin 2020 Yılında Dünyaya Nasıl Yayıldığını Gösteren Harita

Speedtest, 2020 y?l?nda 5G’nin dünya geneline nas?l yay?ld???n? gösteren bir harita payla?t?. Payla??lan harita, baz? Avrupa ülkeleri ile ABD’nin 5G’ye neredeyse haz?r oldu?unu gösteriyor. Ayr?ca Çin ve Japonya ile körfez ülkeleri de bu teknolojiyi benimsemeye ba?lam?? durumdalar.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir