iPhone, 2020 Yılının Dünyada En Çok Satılan Akıllı Telefonu Oldu

Teknoloji dünyas?na en önemli ara?t?rmalar? gerçekle?tiren ?irket International Data Corporation, dünyan?n en çok satan telefon markalar?n? aç?klad?. Listenin ba??nda pazar pay?n?n %23,4’ünü elinde tutan Apple bulunurken, ABD’nin yapt?r?mlar? yüzünden Huawei’nin sat??lar?nda %42,4’lük gerileme görüldü.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir