ODTÜ’den İzmir Depremi Hakkında Çarpıcı Rapor: Binaların %77,5’i Hâlâ Yönetmeliğe Uygun Değil

Orta Do?u Teknik Üniversitesi Deprem Ara?t?rma Merkezi, 30 Ekim 2020’de gerçekle?en y?k?c? ?zmir Depremi’ne ili?kin çarp?c? bir rapor yay?nlad?. Sonuçlar, depremi ne kadar kolay unuttu?umuzu bir kez daha gösteriyor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir