Karanlık Madde Teorisine Rakip Yeni Bir Hipotez Ortaya Atıldı: Değiştirilmiş Yerçekimi

ABD’de yürütülen bir ara?t?rma, bugüne kadar galaksiler aras? yerçekimi kuvveti sa?layan karanl?k madde teorisine rakip olabilecek bir hipotez sundu. Ara?t?rma, karanl?k madde teorisine rakip olabilecek bir de?i?tirilmi? yerçekimi hipotezi ortaya koyuyor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir