MIT Araştırmacıları, Bu Zamana Kadarki En Hassas Atom Saatini Geliştirmeyi Başardı

MIT ara?t?rmac?lar? bugüne kadarki en hassas ve en do?ru atom saatini geli?tirmeyi ba?ard?. Bu ara?t?rma, bilim insanlar?n?n yerçekiminin zamana etkisi gibi sorular?n cevab?n? bulma konusunda fazlas?yla yard?mc? olabilir.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir