37 Kişiyi Öldürmekle Suçlanan Zodiac’ın Mektuplarındaki Şifre 51 Yıl Sonra Çözüldü

1960 ile 1970’li y?llar aras?nda ABD’yi korkutan ve günümüzde halen yakalanamayan Zodiac’?n zaman?nda bas?na gönderdi?i mektuplardaki ?ifreler ancak çözülebildi. Mektupta “Umar?m beni yakalamaya çal???rken çok e?lenirsiniz” ifadesinin yazd??? da görüldü.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir