RTÜK Başkan Yardımcısı, Gençlerde TikTok Kullanımı Oranı Hakkında Açıklama Yaptı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Ba?kan Yard?mc?s? ?brahim Uslu, çocuklar?n sosyal medya ba??ml?l?klar? ve TikTok kullan?m?n?n pandemi döneminde evrildi?i durum ile ilgili aç?klamalarda bulundu. Uslu, ?ngiltere’de yap?lan bir ara?t?rmaya göre TikTok kullanmayan çocuklar?n?n oran?n?n yaln?zca yüzde 7 oldu?unu belirtti.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir