Origami, Uzun Menzilli Uzay Yolculuklarının Anahtarı Olabilir

Yüksek lisans ö?rencisi Kjell Westra, origamiden esinlenerek uzay yolculuklar?nda kullan?lmak üzere so?uk hava ?artlar?na kar?? dayan?kl? bir yak?t tank? geli?tirdi. Bu proje, ilerleyen dönemlerde uzay yolculuklar?n?n seyrinin de?i?mesine yol açabilir.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir