Huawei HarmonyOS Geliştirici Beta Sürümü, Akıllı Telefonlar İçin Destek Sunmaya Başladı

Huawei, HarmonyOS 2.0 sürümünün geli?tirici betas?n?n yay?nland???n? duyurdu. ?irketin i? ortaklar? ile ba??ms?z geli?tiriciler, Huawei’ye ba?vuru yaparak bu sürüme eri?me imkan? yakalayabiliyorlar. Daha da önemlisi HarmonyOS 2.0, ak?ll? telefonlara da geldi.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir