Mahkemeden Emsal Karar: Denizli’de Vefat Eden Bir Kişinin Dijital Hesapları, Miras Sayıldı

Denizli’de bir kad?n, 2019 y?l?nda kaybetti?i e?inin iCloud hesab?na eri?ebilmek için, kanuni yollara ba?vurdu. Denizli 4. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne yap?lan ba?vurunun reddedilmesi üzerine üst mahkemeye ba?vuran kad?n, dijital hesaplar?n miras say?lmas?na dair emsal bir karar ald?rmay? ba?ard?.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir