Geliştiriciler ve Programcılar Toplanın: Acer Oyun Bilgisayarı, Galaxy S20 Plus ve OnePlus 8 Hediyeli Anket Başladı, Detayları Açıklıyoruz

SlashData taraf?ndan her y?l düzenlenen ve onbinlerce programc? ile yaz?l?m geli?tiricisinin kat?ld??? Developer Economics Survey, yeniden ba?lad?. Galaxy S20 Plus, OnePlus 8, PlayStation VR Bundle ve daha pek çok ödülün bulundu?u ankete nas?l kat?laca??n?z? aç?klad?k.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir