Dead by Daylight’ın Yeni Katili, Oyuncuları Korkutmaktan Çok Eğlendirdi

Behaviour Interactive taraf?ndan geli?tirilen ve 2016 y?l?nda yay?nlanan Dead by Daylight’?n yeni katili, içerisindeki hatalarla oyuncular?n gündemine geldi. Geli?tirici stüdyo ise bu durumun fark?nda olduklar?n? ifade etti.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir