Bildiğiniz Call of Duty’yi Artık Unutun: Modern Warfare, Cold War ve Warzone Birleşmesi Neleri Değiştirecek?

Activision, Black Ops Cold War?un ç?k???yla birlikte Modern Warfare, Warzone ve Cold War oyunlar?n? birle?tirmeye karar verdi?ini aç?klad?. Biz de bu birle?menin hangi noktalarda yap?laca??, oyuncular? nas?l etkileyece?i ve serinin gelece?i için ne anlama gelebilece?i sorular?n? cevapland?r?yoruz.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir