Elektrik Faturaları İçin Önemli Değişiklik: Ağırlama, Reklam, Sponsorluk Giderleri Faturaya Eklenemeyecek

Geçti?imiz hafta yay?nlanan Elektrik Da??t?m Gelirleri tebli?i ile ilgili yeni aç?klamalarda bulunan EPDK Ba?kan? Mustafa Y?lmaz, tebli?de de?i?iklik yap?ld???n? ve temsil a??rlama, reklam, sponsorluk, ba??? gibi giderlerin faturaya eklenemeyece?ini aktard?.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir