Pornhub, Premium Üyelik İçin Kripto Paralar ile Ödeme Almaya Başladı

Mastercard ve Visa’n?n geçti?imiz günlerde Pornhub’a kendi kartlar? üzerinden ödeme yapma i?lemini ask?ya almas?n?n ard?ndan Pornhub, Premium üyelik ödemeleri için yaln?zca kripto para kabul etmeye ba?lad?.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir