Google, Eylül 2021’e Kadar Ofise Dönmeme Kararı Aldı ve Esnek Çalışma Modelini Test Etmeye Başladı

Pandemiyle birlikte uzaktan çal??ma modeline geçen Google, uzaktan çal??ma uygulamas?n? Eylül 2021’e kadar erteledi. Ayr?ca Google CEO’sunun çal??anlara gönderdi?i bir e-postaya göre ?irket, esnek çal??ma modelinin kal?c? hale gelmesi için çal??anlarla birlikte yeni bir düzeni test edecek.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir