Apple, Şifre Olmadan Kullanıcısını Tanıyabilen Teknolojinin Patentini Aldı

Apple’?n uzun y?llard?r üstünde çal??t??? bir teknolojinin patenti, ABD Patent ve Marka Ofisi taraf?ndan en sonunda onayland?. Bu patent, ?ifre ya da biyometrik olmadan cihazlar?n kullan?c?s?n? tan?yabilmesini sa?layacak.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir