Erciyes Üniversitesi’nde Geliştirilen Yerli Koronavirüs Aşısının Faz 1 Çalışmaları Tamamlandı

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çal??, yerli koronavirüs a??s?n?n faz 1 çal??malar?n?n tamamland???n? duyurdu. Her ?eyin yolunda gitmesi durumunda aral?k ay?n?n sonuna do?ru faz 2 çal??malar?n?n ba?layaca??n? söyleyen Çal??, faz 1 kapsam?nda herhangi bir ciddi yan etki ya?anmad???n? vurgulad?.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir