Samsung TV’lere TikTok Uygulaması Geliyor

Samsung, TikTok’la yapt??? i? birli?i kapsam?nda sosyal platformun tam ekran uygulamas?n?n, ak?ll? televizyonlar?na getirece?ini aç?klad?. Önümüzdeki günlerde Avrupa’da sat??a sunulacak Sero TV ile ba?layacak süreç, sonras?nda 2018 ve daha yeni model TV’lere geni?letilecek. Ayr?ca 2021 y?l? itibar?yla da tüm Samsung televizyonlar, TikTok’u çal??t?rabilecek.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir