Gıda Paketlerindeki ‘Trans Yağ İçermez’ İbaresi Kaldırılıyor

Tar?m ve Orman Bakanl???, g?dalar?n üzerinde yer alan “Trans ya? içermez” ibaresini kald?rmak için harekete geçti. Türk G?da Kodeksi G?da Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeli?i’nde yer alan bir maddeyi de?i?tirmek için taslak olu?turan bakanl?k, ibarenin kald?r?lmas? gerekti?ini dü?ünüyor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir