2016’da İnternetin Yarısını Çökerten DDoS Saldırısını 18 Yaşından Küçük Bir Gencin Yönettiği Ortaya Çıktı

2016 y?l?nda neredeyse internetin yar?s?n? çökerten büyük bir DDoS sald?r?s? gerçekle?mi?, gerçekle?en sald?r?dan Twitter, Amazon, Xbox Live gibi pek çok platform etkilenmi?ti. Yeni yap?lan aç?klamalara göre, sald?r?y? 2016’da henüz re?it olmayan bir genç yönetmi?.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir