Marvel, Black Panther 2’de Chadwick Boseman’ın Karakterini Değiştirmeyecek

Marvel Studios Ba?kan? Kevin Feige, Black Panther 2’de Chadwick Boseman’?n karakterinin de?i?tirilmeyece?ini ve T’Challa rolünün ba?ka bir aktöre verilmeyece?ini aç?klad?. Boseman, dört y?l boyunca kolon kanseri gördükten sonra geçti?imiz aylarda hayat?n? kaybetmi?ti.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir