Pfizer ve BioNTech, Siber Korsanların EMA Saldırısında COVID-19 Aşı Belgelerine Eriştiğini Duyurdu

Pfizer ve BioNTech firmalar?n?n ortakl???nda geli?tirilen COVID-19 a??s?n?n Avrupa ?laç Ajans?’na sunulan belgelerinin siber korsanlar?n eline geçti?i duyuruldu. Bu sald?r?n?n a??n?n zamanlamas?nda olumsuz bir etki yaratmayaca?? da belirtildi.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir