Bir Araştırmaya Göre İnsan Yapımı Nesnelerin Ağırlığı, Tüm Canlıların Ağırlığından Daha Fazla

?srailli bilim insanlar?, gelece?imiz için kritik bir önem arz eden bir ara?t?rmaya imza att?. Ara?t?rma kapsam?nda insan yap?m? nesnelerin toplam a??rl???n? tahmin eden uzmanlar, bu a??rl???n dünya üzerindeki tüm canl?lar?n a??rl???n? a?t???n? dü?ünüyorlar. Bilim insanlar? bu durumu, “?nsan Ça??” olarak isimlendiriyor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir