IMDb Verilerine Göre 2020’nin En İyi 10 Dizisi

IMDb, 2020 y?l?nda en ba?ar?l? 10 diziyi listeledi. Yap?lan listelemeye göre özellikle Netflix’in çok sa?lam ba?ar? yakalad??? görülüyor. Öyle ki listedeki dizilerin 7 tanesi Netflix’te yay?nlan?yor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir